Ergologie

 

 

Wetenschappelijke onderbouwing
PRPP-Assessment & PRPP-Interventie

De klinische bruikbaarheid van de PRPP-Assessment is goed1-3, zowel in de Westerse cultuur als andere culturen4. Daarnaast zijn de psychometrische eigenschappen in diverse doelgroepen bestudeerd:

 • Volwassenen en kinderen met en zonder beperkingen5
 • Kinderen met leerproblemen6
 • Kinderen met autisme en intellectuele beperkingen7,8
 • Kinderen met mitochondriële aandoeningen9-12
 • Schoolgaande kinderen13,14
 • Volwassenen met (diverse) beperkingen15
 • Volwassenen met niet aangeboren hersenletsel4, 16-18
 • Volwassenen met de ziekte van Parkinson19,20
 • Volwassenen met schizofrenie21,22
 • Volwassenen met dementie23,24
 • Volwassenen na CVA25
 • Volwassenen na kanker26

Daarnaast is de PRPP-Assessment ook in diverse studies gebruikt als uitkomstmaat4,6-8,13,17,18,26-34. Ook is de PRPP@Work, een gestandaardiseerde en methodische toepassing van het PRPP-Assessment in een werkcontext bestudeerd35,36. Op basis van al deze studies1-36 kan worden geconcludeerd dat de betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit voldoende tot goed is. Voor specifiekere informatie kan er per doelgroep gekeken worden naar het desbetreffende onderzoek.

De PRPP-Interventie is gebaseerd op evidence over cognitieve strategietraining.
Een systematische review37 toont aan dat cognitieve revalidatie bijdraagt aan het verbeteren van algemeen cognitief functioneren. Daarnaast draagt gestructureerde cognitieve revalidatie bij aan het verbeteren van het handelen. Er zijn ook diverse onderzoeken gericht naar de PRPP-Interventie gedaan, waaronder met:

 • Volwassenen met traumatisch hersenletsel, agitatie en in post-traumatisch amnesische (PTA) fase. Hierbij was zichtbaar dat de gestructureerde-PRPP-Interventie significante verbetering geeft in de informatieverwerking17, 29
 • Kinderen met leerproblemen. Hierbij is de PRPP-Interventie gecombineerd met de benadering van het Four-Quadrant Model (4QM). De combinatie van deze interventies zorgde ervoor dat de kinderen beter in staat waren om informatieverwerking strategieën in te zetten tijdens het leren28.
 • Basisschoolkinderen waarbij verminderde sociale competenties een drempel waren om te kunnen participeren in spel op het schoolplein (pauze). Met behulp van de PRPP-Interventie verbeterde hun sociale vaardigheid30.
 • Volwassenen met een bovenarmprothese. In deze studies is door de PRPP-Interventie zowel het beheersniveau van de taak als het gebruik van cognitieve strategieën verbeterd met als resultaat een verbeterde inzet van de prothese38,39.
 • Kinderen met mitochondriële aandoeningen. Onderzoek bij een kleine heterogene groep kinderen met mitochondriële aandoeningen toont aan dat de PRPP-Interventie in een home-based videocoaching programma leidde tot verbetering van 8 van de 9 doelen op activiteitenniveau. Daarnaast werd de toepasbaarheid van de PRPP-Interventie in een home-based video coachingsprogramma verkent en werd de potentie gezien11.

Voor meer informatie over de toepassing van de PRPP-Interventie (het behandelprotocol) of de specifieke uitkomsten verwijzen we graag naar de desbetreffende studies. Daarnaast is het raadzaam om de ontwikkelingen te blijven monitoren. Zo is er in Scandinavië momenteel een onderzoek gaande naar de PRPP-Interventie bij volwassenen met hersenletsel40, welke ook al eerste resultaten heeft41.

Wil je meer weten over hoe de PRPP-Assessment zich verhoudt tot andere assessments gericht op toegepaste cognitie? Lees dan het artikel in Ergotherapie Magazine: ‘Het in kaart brengen van toegepaste cognitie door ergotherapeuten’42.

(Deze pagina is ook als pdf te downloaden.)

 

Terug naar de PRPP-Assessment cursusinformatie

Terug naar PRPP-Interventie 2023 informatie

Terug naar Opfriscursus & Masterclass PRPP-Interventie informatie

Terug naar de PRPP@Work cursus informatie

Terug naar De PRPP bij zelfregulerend handelen informatie

 

Referenties

 1. Lu F. An Exploratory Study Into the Use of Perceive Recall Plan Perform System of Task Analysis in Clinical Practice in New Zealand. Auckland: Otago Polytechnic, Dunedin, New Zealand; 2014.
 2. Granbom M. Test of clinical utility and content validity of the Swedish version of the Perceive, Recall, Plan & Perform system (PRPP). Sweden: Linköping University; 2005.
 3. Burrows W, Hocking C, Chapparo C. Learning, translating, and applying the perceive, recall, plan, perform system of task analysis assessment to practice: Occupational therapists’ experiences. British Journal of Occupational Therapy. https://doi.org/10.1177/03080226211042264
 4. Smith, R. L., Ranka, J., & Nott, M. (2023). Using the Perceive, Recall, Plan and Perform Assessment of cognitive strategy use with Aboriginal and Torres Strait Islander peoples: Initial exploration of clinical utility. Australian Occupational Therapy Journal.
  https://doi.org/10.1111/1440-1630.12866
 5. Nott MT, Hons BO, Chapparo C, Nott M, editors. Measuring task embedded information processing capacity during occupational performance: an application of Rasch Measurement. Proceedings of the Australian Consortium for Social and Political Research, Social Science Methodology Conference, The University of Sydney, Australia (December); 2006. https://conference2006.acspri.org.au/proceedings/streams/Paper%2013% 20nott_mel_%20ACSPRI%20paper%20edited.pdf
 6. Lowe S. Cognitive Strategies and School Participation for Students with Learning Difficulties. [Doctoral Thesis]. Sydney, Australia: The University of Sydney; 2010.
  https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/7170
 7. Mills C, Chapparo C, Hinitt J. The impact of an in-class sensory activity schedule on task performance of children with autism and intellectual disability: A pilot study. British Journal of Occupational Therapy. 2016;79(9):530-9. https://doi.org/10.1177/0308022616639989
 8. Caroline Mills & Christine Chapparo (2017) Use of Perceive, Recall, Plan, Perform Stage Two Cognitive Task Analysis for students with autism and intellectual disability: The impact of a sensory activity schedule, Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 10:3, 232-253, DOI: https://doi.org/10.1080/19411243.2017.1335262
 9. Lindenschot, M., Koene, S., Nott, M.T., Nijhuis - Van Der Sanden, M.W.G., de Groot, I.J.M., Steultjens, E.M.J., Graff, M. (2022). The Reliability and Validity of the Perceive, Recall, Plan and Perform Assessment in Children with a Mitochondrial Disorder. Disability and Rehabilitation. 45(14), 2354-2367. https://doi.org/10.1080/09638288.2022.2087765
 10. Lindenschot, M., de Groot, I.J.M., Nijhuis - Van Der Sanden, M.W.G., Steultjens, E.M.J., Graff, M.J.L., Koene, S. (2023). Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP)-Assessment based on parent-provided videos of children with mitochondrial disorder: action design research on implementation challenges. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics. 43:1, 74-92. https://doi.org/10.1080/01942638.2022.2086024
 11. Rothuizen-Lindenschot, M., Graff, M.J.L., de Boer, L., de Groot, I.J.M., Nijhuis-van der Sanden, M.W.G., Steultjens, E.M.J., Koene, S. (2023). Using PRPP-Assessment for measuring change in everyday activities by home-based videos: an exploratory case series study in children with multiple disabilities. Australian Occupational Therapy Journal.
  https://doi.org/10.1111/1440-1630.12893
 12. Marieke Lindenschot, Imelda J.M. de Groot, Maria W.G. Nijhuis-van der Sanden, Esther M.J. Steultjens, Saskia Koene & Maud J.L. Graff (2021): Insight into Performance of Daily Activities in Real Life of A Child with Limited Physical, Cognitive and Communication Abilities: A Case Report, Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 15(2), 205-217.
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19411243.2021.1941495
 13. Stewart KS. Information processing strategy application: A longitudinal study of typically developing preschool and school aged children. [Doctoral Thesis]. Sydney, Australia: University of Sydney; 2010.
  https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/7726
 14. Stewart K, Chapparo C. SCHOOL READINESS: AGREEMENT BETWEEN THE PERCEIVE, RECALL, PLAN AND PERFORM (PRPP) SYSTEM OF TASK ANALYSIS AND TEACHER ASSESSMENT: 10504. Australian Occupational Therapy Journal. 2011;58:8-9.
 15. Nott MT, Chapparo C, Heard R. Reliability of the Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis: a criterion-referenced assessment. Aust Occup Ther J. 2009;56(5):307-14.
  https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2008.00763.x
 16. Nott MT, Chapparo C. Exploring the validity of the Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis: cognitive strategy use in adults with brain injury. The British Journal of Occupational Therapy. 2012;75(6):256-63.
  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.4276/030802212X13383757345067
 17. Nott MT, Chapparo C. Measuring information processing in a client with extreme agitation following traumatic brain injury using the Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis. Australian occupational therapy journal. 2008;55(3):188-98.
  https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2007.00685.x
 18. Nott MT, Chapparo C. Cognitive strategy use in adults with acquired brain injury. Brain injury. 2020;34(4):508-14.
  https://doi.org/10.1080/02699052.2020.1725837
 19. Van Keulen-Rouweler BJ, Sturkenboom IH, Kottorp A, Graff MJ, Nijhuis-Van der Sanden MW, Steultjens EM. The Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP) system for persons with Parkinson's disease: a psychometric study. Scand J Occup Ther. 2017;24(1):65-73.
  https://doi.org/10.1080/11038128.2016.1233291
 20. Sturkenboom IH, Nott MT, Bloem BR, Chapparo C, Steultjens EM. Applied cognitive strategy behaviours in people with parkinson's disease during daily activities: A cross-sectional study. 2020. Applied cognitive strategy behaviours in people with Parkinson's disease during daily activities: A cross-sectional study - Charles Sturt University Research Output (csu.edu.au) https://researchoutput.csu.edu.au/en/publications/applied-cognitive-strategy-behaviours-in-people-with-parkinsons-d
 21. Aubin G, Chapparo C, Gélinas I, Stip E, Rainville C. Use of the Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis for persons with schizophrenia: a preliminary study. Australian Occupational Therapy Journal. 2009;56(3):189-99.
  https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2007.00725.x
 22. Aubin G, Lamoureux J, Gélinas I, Chapparo C, Stip E, Rainville C. Daily task performance and information processing among people with schizophrenia and healthy controls: A comparative study. British Journal of Occupational Therapy. 2014;77(9):466-74.
  https://doi.org/10.4276/030802214X14098207541117
 23. Steultjens EM, Voigt-Radloff S, Leonhart R, Graff MJ. Reliability of the Perceive, Recall, Plan, and Perform (PRPP) assessment in community-dwelling dementia patients: test consistency and inter-rater agreement. International psychogeriatrics. 2012;24(4):659-65. https://doi.org/10.1017/S1041610211002249
 24. Ranka JL, Chapparo CJ. Assessment of productivity performance in men with HIV Associated Neurocognitive Disorder (HAND). Work. 2010;36(2):193-206. https://doi.org/10.3233/WOR-2010-1020
 25. White J, Nott MT, Barr C, Chapparo CJ, George S. Stroke survivors’ occupational performance and cognitive strategy use: A pilot exploration of strengths and difficulties using the Perceive Recall Plan Perform System of Task Analysis. British Journal of Occupational Therapy. 2020;83(11):701-9. https://doi.org/10.1177/0308022620951028
 26. Lewis J, Chapparo C, Mackenzie L, Ranka J. Work after breast cancer: Identification of cognitive difficulties using the Perceive, Recall, Plan, and Perform (PRPP) System of Task Analysis. British Journal of Occupational Therapy. 2016;79(5):323-32.
  https://doi.org/10.1177/0308022616639983
 27. Sturkenboom IH, Graff MJ, Hendriks JC, Veenhuizen Y, Munneke M, Bloem BR, et al. Efficacy of occupational therapy for patients with Parkinson's disease: a randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2014;13(6):557-66. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(14)70055-9
 28. Juntorn S, Sriphetcharawut S, Munkhetvit P. Effectiveness of information processing strategy training on academic task performance in children with learning disabilities: a pilot study. Occupational therapy international. 2017;2017.
  https://doi.org/10.1155/2017/6237689
 29. Nott MT, Chapparo C, Heard R. Effective occupational therapy intervention with adults demonstrating agitation during post-traumatic amnesia. Brain Injury. 2008;22(9):669-83. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02699050802227170
 30. Challita J, Chapparo C, Hinitt J, Heard R. Effective occupational therapy intervention with children demonstrating reduced social competence during playground interactions. British Journal of Occupational Therapy. 2019:0308022619832467.
  https://doi.org/10.1177/0308022619832467
 31. Fry K, O'Brien L. Using the Perceive, Recall, Plan and Perform System to assess cognitive deficits in adults with traumatic brain injury: A case study. Australian Occupational Therapy Journal. 2002;49(4):182-7 https://doi.org/10.1046/j.1440-1630.2002.00337.x
 32. Hollander, B. den, Veenvliet, A.R.J., Rothuizen-Lindenschot, M., Essen, P. van, Peters, G., Santos-Gómez, A., Olivella, M., ALtafaj, X., Brands, M.M., Jacobs, B.A.W., Karnebeek, C.D. van. (2023). Evidence for effect of L-serine, a novel therapy for GRIN2B-related neurodevelopmental disorder. Molecular Genetics and Metabolism. 138 (3).
  https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2023.107523
 33. Mills, C. J., Chapparo, C., & Hinitt, J. (2020). The impact of sensory activity schedule (SAS) intervention on classroom task performance in students with autism-a pilot randomised controlled trial. Advances in Autism, 6(3), 179-193. https://doi.org/10.1108/AIA-05-2019-0015
 34. Voigt-Radloff, S., Graff, M., Leonhart, R., Schornstein, K., Vernooij-Dassen, M., Olde-Rikkert, M., & Huell, M. (2009). WHEDA study: Effectiveness of occupational therapy at home for older people with dementia and their caregivers-the design of a pragmatic randomised controlled trial evaluating a Dutch programme in seven German centres. BMC geriatrics, 9(1), 1-15. https://doi.org/10.1186/1471-2318-9-44
 35. Bootes, K., & Chapparo, C. (2010). Difficulties with multitasking on return to work after TBI: A critical case study. Work, 36(2), 207-216. https://doi.org/10.3233/WOR-2010-1021
 36. Bootes, K. (2014). Work After an Acquired Brain Injury (ABI): Identification of Cognitive Difficulties Using a Work Place Assessment Model. [Doctoral Thesis]. Sydney, Australia: The University of Sydney. https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/9997
 37. Gillen G, Nilsen DM, Attridge J, Banakos E, Morgan M, Winterbottom L, et al. Effectiveness of interventions to improve occupational performance of people with cognitive impairments after stroke: an evidence-based review. Am J Occup Ther. 2015; 69:6901180040:1-9
  https://doi.org/10.5014/ajot.2015.012138
 38. Sproats M, Ranka J, Nott M. Addressing cognitive load in upper limb prosthetic training using the perceive, recall, plan & perform (PRPP) intervention: A critical case study. Aust Occup Ther J. 2013: 60(Supp 1). 89.
 39. Sproats MJ. The effect of cognitive strategy interventions on the occupational performance of individuals with an upper limb amputation using a prosthesis [Thesis]. Albury Australia: Charles Sturt University, School of Community Health; 2017.
  https://researchoutput.csu.edu.au/en/publications/the-effect-of-cognitive-strategy-intervention-on-the-occupational
 40. Lindstad, M. Ø., Obstfelder, A. U., Sveen, U., & Stigen, L. (2022). Effectiveness of the Perceive, Recall, Plan and Perform intervention for persons with brain injury in community-based rehabilitation: protocol for a single-case experimental design with multiple baselines. BMJ open, 12(10), e060206. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-060206
 41. Lindstad MØ, Obstfelder AU, Sveen U, et al. (2023). Feasibility of the Perceive, Recall, Plan and Perform system of intervention for persons with brain injury in community-based rehabilitation: a pilot for a multiple-baseline design study, BMJ Open 2023;13:e067593.
  https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-067593
 42. Lindenschot, M., van Erp, S., Steultjens, E. (2022). Het in kaart brengen van toegepaste cognitie door ergotherapeuten. Welke assessments dragen bij aan multidisciplinaire besluitvorming? Ergotherapie Magazine. 50 (3): 34-40. Rothuizen Erp Steultjens 2022 assessments toegepaste cognitie.pdf