Ergologie

 

Ergologie volgt en hanteert strak de nieuwste overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het corona virus.

Als in 2021 op de genoemde datum nog Corona-maatregelen van kracht zijn zal de uitvoering van de cursus hierop worden aangepast.

INSCHRIJVING 2021 GESLOTEN

Datum volgende Vakantietaak cursus is vrijdag 28 januari 2022
Voor aanmelding mail aan info@ergologie.nl met vermelding "Aanmelding Vakantietaak 2022" en een inschrijfformulier wordt retour gemaild.

 

De Vakantietaak - cursus oktober 2021

Cursusdatum 1 oktober 2021, van 09.30 - 17.00 uur
Voor PRPP Assessment geschoolde ergotherapeuten

1-daagse cursus
Cursusbedrag € 375,-

De (terug van) Vakantietaak is een specifieke observatiemogelijkheid om bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) de executieve vaardigheden tijdens het uitvoeren van een complexe taak in kaart te brengen. Verstoringen in deze vaardigheden leiden in het dagelijks leven tot forse problemen.

Voor ergotherapeuten die PRPP Assessment geschoold zijn en in de praktijk toepassen, biedt Ergologie in samenwerking met Leoniek Franssen (mede-ontwikkelaar van de taak) een 1-daagse scholing aan om met de Vakantietaak te leren werken.

 

Cursus

Doel van de Vakantietaak:
De taak ligt dicht bij de belevingswereld en dagelijks handelen van cliënten en is gevoelig voor het maken van fouten. Van de cliënt wordt de inzet getoetst van vaardigheden zoals plannen, organiseren, doelgericht blijven, initiëren/ inhiberen, fouten monitoren en probleemoplossen. In het omgaan met de complexiteit en optredende fouten wordt mentale flexibiliteit, emotieregulatie en coping snel zichtbaar evenals de mate van inzicht van de cliënt in het eigen functioneren.

Omschrijving:
De taak bestaat uit het sorteren van de post die zich tijdens een vakantieperiode heeft opgehoopt en het opvolgen van de belangrijke brieven in een dagplanning. Daarnaast zijn er een aantal extra activiteiten die in de dagplanning meegenomen moeten worden.

Als voorbereiding op de scholingsdag moet de cursist post verzamelen die kan dienen als ruis (kranten, huis-aan-huis-post zoals reclamefolders, etc., meer info in een mail die 3 weken voorafgaand aan de cursus gestuurd wordt).

Tijdens de dag komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Executieve vaardigheden en de descriptoren van de PRPP, herhaling van standaardisatieregels PRPP
• Uitgangspunten van de Vakantietaak en het instrueren van de Vakantietaak aan cliënten
• Betrouwbaar scoren van de uitvoering van de Vakantietaak
• Verbinden van conclusies op basis van de PRPP scores

Afname en scoren van de Vakantietaak kost gemiddeld 25 minuten. De taak kan in elke setting worden afgenomen.

Docenten:
De cursus wordt gegeven door Leoniek Franssen en Daniël du Corbier.

Leoniek Franssen is als ergotherapeut ruim 20 jaar werkzaam in de GGZ waarvan het grootste deel als pionier in de neuropsychiatrie. Zij heeft zich gespecialiseerd in het geven van cognitieve en gedragsmatige trainingen zoals mentaal ordenen, sociale vaardigheden en belastbaarheidstraining. Leoniek is PRPP geschoold (zowel Assesment als Interventie).

Daniël du Corbier is ergotherapeut en PRPP-docent.

Verantwoording:
Het afnemen en scoren van de Vakantietaak is gestandaardiseerd met behulp van de principes van het PRPP Assessment. Hierbij ligt de nadruk vooral op het scoren van de fouten ten opzichte van het gestelde criterium en het in kaart brengen van het profiel van informatieverwerken. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van fase 2 van de PRPP is voor het scoren van de Vakantietaak onderzocht en voldoende gebleken.

 

Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven bij Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht. Deze locatie is zowel per openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar. Aristo Utrecht beschikt over parkeerplaatsen op eigen terrein, parkeerkosten voor 1 dag € 7,50. Rondom Aristo Utrecht liggen gratis maar beperkt openbare parkeerplaatsen.
Klik hier voor de routebeschrijving

 

INSCHRIJVING

Gesloten.

 

Bij inschrijving voor een cursus aangeboden door Ergologie zijn de volgende leveringsvoorwaarden van kracht. Zolang er corona-maatregelen van kracht zijn wordt er in het voordeel van de cursist soepel met de voorwaarden omgesprongen.
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden

Als u een klacht heeft dan horen wij die graag en handelen wij die zo snel en zo goed mogelijk af. De klachtenprocedure kunt u lezen als punt 13 van de algemene leveringsvoorwaarden.
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden