Ergologie

 

INSCHRIJVING GEOPEND

 

De Vakantietaak - cursus september 2019

Cursusdatum 20 september 2019, van 09.30 - 17.00 uur
Voor PRPP Assessment geschoolde ergotherapeuten

1-daagse cursus
Cursusbedrag € 290,-

De (terug van) Vakantietaak is een specifieke observatiemogelijkheid om bij mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) de executieve vaardigheden tijdens het uitvoeren van een complexe taak in kaart te brengen. Verstoringen in deze vaardigheden leiden in het dagelijks leven tot forse problemen.

Ergologie biedt aan PRPP Assessment geschoolde ergotherapeuten, in samenwerking met Leoniek Franssen (mede-ontwikkelaar van de taak), een 1-daagse scholing aan om met de Vakantietaak te leren werken.

 

Cursus

Doel van de Vakantietaak:
De taak ligt dicht bij de belevingswereld en dagelijks handelen van cliënten en is gevoelig voor het maken van fouten. Van de cliënt wordt de inzet getoetst van vaardigheden zoals plannen, organiseren, doelgericht blijven, initiëren/ inhiberen, fouten monitoren en probleemoplossen. In het omgaan met de complexiteit en optredende fouten wordt mentale flexibiliteit, emotieregulatie en coping snel zichtbaar evenals de mate van inzicht van de cliënt in het eigen functioneren.

Omschrijving:
De taak bestaat uit het sorteren van de post die zich tijdens een vakantieperiode heeft opgehoopt en het opvolgen van de belangrijke brieven in een dagplanning. Daarnaast zijn er een aantal extra activiteiten die in de dagplanning meegenomen moeten worden.

Als voorbereiding op de scholingsdag moet de cursist post verzamelen die kan dienen als ruis (kranten, huis-aan-huis-post zoals reclamefolders, etc., meer info bij inschrijving). Tijdens de dag komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Executieve vaardigheden en de descriptoren van de PRPP, herhaling van standaardisatieregels PRPP
• Uitgangspunten van de Vakantietaak en het instrueren van de Vakantietaak aan cliënten
• Betrouwbaar scoren van de uitvoering van de Vakantietaak
• Verbinden van conclusies op basis van de PRPP scores

Afname en scoren van de Vakantietaak kost gemiddeld 25 minuten. De taak kan in elke setting worden afgenomen.

Docenten:
De cursus wordt gegeven door Leoniek Franssen en Esther Steultjens.

Leoniek Franssen is als ergotherapeut ruim 20 jaar werkzaam in de GGZ waarvan het grootste deel als pionier in de neuropsychiatrie. Zij heeft zich gespecialiseerd in het geven van cognitieve en gedragsmatige trainingen zoals mentaal ordenen, sociale vaardigheden en belastbaarheidstraining. Leoniek is PRPP geschoold (zowel Assesment als Interventie).

Zie voor Esther Steultjens de Ergologie Personalia

Verantwoording:
Het afnemen en scoren van de Vakantietaak is gestandaardiseerd met behulp van de principes van het PRPP Assessment. Hierbij ligt de nadruk vooral op het scoren van de fouten ten opzichte van het gestelde criterium en het in kaart brengen van het profiel van informatieverwerken. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van fase 2 van de PRPP is voor het scoren van de Vakantietaak onderzocht en voldoende gebleken.

 

Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven bij Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht. Deze locatie is zowel per openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar.
Klik hier voor de routebeschrijving

 

INSCHRIJVING

Voor aanmelding kun je klikken op de aanmeld-link hieronder. Je ontvangt dan een mail van Ergologie waarin je om extra gegevens als cursist wordt gevraagd en er wordt een bankrekeningnummer voor de betaling vermeld.

Als je op de aanmeld-link klikt opent een gewone blanco mail, al met een code gericht aan Ergologie.
Vermeld in de aanmeld-mail:
- als onderwerp van de mail: aanmelding
- voor- en achternaam
- woonplaats
- telefoonnummer dat kan worden gebeld voor evt. overleg
- mail-adres waar de mail voor cursistgegevens naar toe moet worden gemaild
Klik op verzenden, het juiste mailadres van Ergologie is al ingesteld

INSCHRIJVING

Om in te schrijven voor specifiek deze cursus moet je aan het volgende voldoen:
- je bent een ergotherapeut
- je hebt de de PRPP Assessment cursus gevolgd
- je past de PRPP in de praktijk toe

De Vakantietaak - 20 september 2019
1-daagse cursus
Cursusbedrag € 290,-

INSCHRIJVING:

Klik hier voor aanmelden De Vakantietaak - 20 september 2019

 

Er zijn 22 cursusplaatsen beschikbaar. Als de link niet meer op deze pagina staat is de aanmelding gesloten.

Je inschrijving is compleet als je op verzoek van Ergologie de gevraagde cursistgegevens hebt geretourneerd én het cursusbedrag hebt overgemaakt. Na inschrijving en betaling ontvang je na enkele dagen een bevestiging van inschrijving en de inmiddels betaalde factuur.

 

Bij inschrijving voor een cursus aangeboden door Ergologie zijn de volgende leveringsvoorwaarden van kracht:
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden

Als u een klacht heeft dan horen wij die graag en handelen wij die zo snel en zo goed mogelijk af. De klachtenprocedure kunt u lezen als punt 13 van de algemene leveringsvoorwaarden.
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden