Ergologie

 

 

 

PRPP@Work - cursus 2024

2-daagse cursus
Cursusbedrag € 1.075,-

Maandag 13 mei en maandag 24 juni 2024
Tijden 09.30 - 17.00 uur
Locatie Aristo Utrecht Lunetten
Voor PRPP-Assessment geschoolde ergotherapeuten

 

De PRPP@Work is een specifieke toepassing van het PRPP-Assessment, uitgevoerd op de werkplek van de cliënt. Verworven hersenletsel, een progressief neurologische aandoening of bijvoorbeeld ziekte kan invloed hebben op de toegepaste cognitie. Hierdoor kan deelname aan het arbeidsproces beperkt of onmogelijk worden. Het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen voor het weer/nog kunnen (blijven) werken is van grote waarde voor zowel de cliënt, diens werkgever (denk ook aan de Wet Verbetering Poortwachter) en binnen de letselschade.

Voor ergotherapeuten die PRPP-Assessment geschoold zijn biedt Ergologie in samenwerking met Esther Jansen van Hersenherstel.nl (mede-ontwikkelaar van de Nederlandse versie van de PRPP@Work) een 2-daagse scholing aan om met de PRPP@Work te leren werken. Met de PRPP@Work heeft de ergotherapeut een uniek instrument in handen waarmee op een ecologisch valide manier in kaart wordt gebracht of iemand in staat is om zijn/haar werk uit te voeren, welke aanpassingen er eventueel nodig zijn op de werkplek of in de functie-uitvoering, en welke cognitieve strategieën de cliënt kan leren inzetten. Bovendien biedt de PRPP@Work waardevolle handvatten om in te schatten of aangepast of ander werk haalbaar/passend is voor de cliënt in relatie tot diens mogelijkheden en beperkingen.

Wil je meer weten over de wetenschappelijke verantwoording? Kijk dan bij Wetenschap en PRPP.

 

Cursus

Na het volgen van de PRPP@Work cursus is de cursist in staat de PRPP@Work toe te passen volgens de gestandaardiseerde werkwijze.

Cursusinhoud:
Tijdens de tweedaagse cursus leer je:

  • Hoe je met de PRPP op basis van de functiebeschrijving, interviews en observaties van je cliënt bij het uitvoeren van de eigen werkzaamheden op de eigen werkplek tot gefundeerde uitspraken komt over iemands arbeidsvermogen.
  • Hoe je observeert of de cliënt de benodigde cognitieve vaardigheden toepast om de arbeidstaken op de werkplek goed genoeg (volgens gesteld criterium) uit te voeren.
  • Dat je de PRPP@Work als ergotherapeutisch product kan verkopen, denk hierbij aan het UWV, werkgevers of aan letselschadeadvocaten. Tijdens de cursus wordt aandacht besteedt aan de financiering van de PRPP@Work. Het is echter goed om hier zelf ook over na te denken.

Let op: Na de 1e cursusdag ga je direct aan de slag met het toepassen van de PRPP@Work bij een cliënt! Zorg ervoor dat je bij aanvang van de cursus een cliënt hebt bij wie je de PRPP@Work in gaat zetten.

Docenten
De cursus wordt gegeven door Esther Jansen-Polak en Remco Klopper.

Esther Jansen-Polak is ergotherapeut, heeft in 2019 de master Neurorevalidatie en Innovatie afgerond en zet via haar bedrijf Hersenherstel zeer frequent de PRPP@Work in om gevolgen van hersenletsel voor het (weer) kunnen werken te duiden.

Remco Klopper is PRPP-docent, lid van het internationale PRPP netwerk, ergotherapeut, en is een van de oprichters van PRPP.nl.

Verantwoording
Het afnemen en scoren met de PRPP@Work is gestandaardiseerd met behulp van de principes van het PRPP-Assessment. Hierbij worden de taken en werkzaamheden die bij de functie horen beoordeeld in relatie tot het criterium. Vervolgens wordt gekeken op welke manier de inzet van de cognitie invloed heeft op het kunnen uitvoeren van die taken en werkzaamheden.

Accreditatie en certificering
Er zal accreditatie worden aangevraagd, zodra dit is toegekend wordt hier het aantal studiepunten vermeld. Daarnaast ontvangt u op de laatste dag een certificaat.
(Voor aanmelden voor de cursus is ADAP-registratie niet noodzakelijk.)

Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven bij Aristo Utrecht Lunetten, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht. Deze locatie is zowel per openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar. Aristo Utrecht Lunetten beschikt over parkeerplaatsen op eigen terrein, parkeerkosten voor 1 dag € 7,50. Rondom Aristo Utrecht Lunetten liggen gratis maar beperkt openbare parkeerplaatsen.
www.aristo.nl

 

Inschrijven

Bij inschrijving geeft u bij uw factuurgegevens aan en of uzelf of uw werkgever betaalt.

Let op: betaalt uw werkgever? Vraag dan van tevoren de factuurgegevens op bij uw werkgever (naam, adres, referentie / kostenplaats / ordernummer, emailadres). Indien een factuur later dient te worden aangepast wordt hiervoor € 52,50 administratiekosten berekend.

U kunt kiezen voor direct via iDEAL betalen of voor een factuur met een betalingstermijn van 30 dagen. In beide gevallen volgt de factuur direct via de mail.

De inschrijving loopt via een portal waarbij je een login maakt op basis van je mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Via de portal heb je inzage in informatie over de cursus, de factuur en kun je vragen stellen, wijzigingen doorgeven, etc.


Klik hier om het inschrijfformulier 2024 te openen

 

Uw inschrijving is compleet wanneer u na ontvangst van de factuur voor deelname het cursusbedrag heeft overgemaakt. U ontvangt een bevestiging van betaling en deelname.

Deze inschrijving stopt als er voldoende cursisten en reservecursisten voor 2024 zijn genoteerd.

 

Bij inschrijving voor een cursus aangeboden door Ergologie zijn de volgende leveringsvoorwaarden van kracht. Zolang er corona-maatregelen van kracht zijn wordt er in het voordeel van de cursist soepel met de voorwaarden omgesprongen.
Klik hier voor de algemene voorwaarden

Als u een klacht heeft dan horen wij die graag en handelen wij die zo snel en zo goed mogelijk af. De klachtenprocedure kunt u lezen als punt 13 van de algemene leveringsvoorwaarden.
Klik hier voor de algemene voorwaarden