Ergologie

 

 

INSCHRIJVING GESLOTEN

 

PRPP@Work - cursus 2023

Cursusdata maandag 24 april en maandag 5 juni 2023
Tijden 09.30 - 17.00 uur
Voor PRPP Assessment geschoolde ergotherapeuten

2-daagse cursus
Cursusbedrag € 1.035,-

De PRPP@Work is een specifieke toepassing van het PRPP-Assessment, uitgevoerd op de werkplek van de cliënt. Verworven hersenletsel, een progressief neurologische aandoening of bijvoorbeeld ziekte kan invloed hebben op de toegepaste cognitie. Hierdoor kan deelname aan het arbeidsproces beperkt of onmogelijk worden. Het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen voor het weer/nog kunnen (blijven) werken is van grote waarde voor zowel de cliënt, diens werkgever (denk ook aan de Wet Verbetering Poortwachter) en binnen de letselschade.

Voor ergotherapeuten die PRPP-Assessment geschoold zijn biedt Ergologie in samenwerking met Esther Jansen van Hersenherstel.nl (mede-ontwikkelaar van de Nederlandse versie van de PRPP@Work) een 2-daagse scholing aan om met de PRPP@Work te leren werken. Met de PRPP@Work heeft de ergotherapeut een uniek instrument in handen waarmee op een ecologisch valide manier in kaart wordt gebracht of iemand in staat is om zijn/haar werk uit te voeren, welke aanpassingen er eventueel nodig zijn op de werkplek of in de functie-uitvoering, en welke cognitieve strategieën de cliënt kan leren inzetten. Bovendien biedt de PRPP@Work waardevolle handvatten om in te schatten of aangepast of ander werk haalbaar/passend is voor de cliënt in relatie tot diens mogelijkheden en beperkingen.

 

Cursus

Na het volgen van de PRPP@Work cursus is de cursist in staat de PRPP@Work toe te passen volgens de gestandaardiseerde werkwijze.

Cursusinhoud:
Tijdens de tweedaagse cursus leer je:

  • Hoe je met de PRPP op basis van de functiebeschrijving, interviews en observaties van je cliënt bij het uitvoeren van de eigen werkzaamheden op de eigen werkplek tot gefundeerde uitspraken komt over iemands arbeidsvermogen.
  • Hoe je observeert of de cliënt de benodigde cognitieve vaardigheden toepast om de arbeidstaken op de werkplek goed genoeg (volgens gesteld criterium) uit te voeren.
  • Dat je de PRPP@Work als ergotherapeutisch product kan verkopen, denk hierbij aan het UWV, werkgevers of aan letselschadeadvocaten. Tijdens de cursus wordt aandacht besteedt aan de financiering van de PRPP@Work. Het is echter goed om hier zelf ook over na te denken.

Let op: Na de 1e cursusdag ga je direct aan de slag met het toepassen van de PRPP@Work bij een cliënt! Zorg ervoor dat je bij aanvang van de cursus een cliënt hebt bij wie je de PRPP@Work in gaat zetten.

Docenten:
De cursus wordt gegeven door Esther Jansen-Polak en Remco Klopper.

Esther Jansen-Polak is ergotherapeut met werkervaring in verschillende werkvelden, met als rode draad het werken met mensen met verworven hersenletsel in alle leeftijdscategorieën. Zij heeft in 2019 de master Neurorevalidatie en Innovatie afgerond, en startte dat jaar een eigen praktijk gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met verworven hersenletsel. Vanuit deze praktijk zet Esther zeer frequent de PRPP@Work in om gevolgen van hersenletsel voor het (weer) kunnen werken te duiden.

Remco Klopper werkt als ergotherapeut, PRPP docent en is een van de oprichters van PRPP.nl. Zijn expertise ligt bij diagnostiek en behandeling van cliënten waarbij de inzet van cognitie een beperkende invloed heeft op het zelfstandig functioneren.

Verantwoording:
Het afnemen en scoren met de PRPP@Work is gestandaardiseerd met behulp van de principes van het PRPP Assessment. Hierbij worden de taken en werkzaamheden die bij de functie horen beoordeeld in relatie tot het criterium. Vervolgens wordt gekeken op welke manier de inzet van de cognitie invloed heeft op het kunnen uitvoeren van die taken en werkzaamheden.

 

Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven bij Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht. Deze locatie is zowel per openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar. Aristo Utrecht beschikt over parkeerplaatsen op eigen terrein, parkeerkosten voor 1 dag € 7,50. Rondom Aristo Utrecht liggen gratis maar beperkt openbare parkeerplaatsen.
Klik hier voor de routebeschrijving

 

INSCHRIJVING

Gesloten

 

Bij inschrijving voor een cursus aangeboden door Ergologie zijn de volgende leveringsvoorwaarden van kracht. Zolang er corona-maatregelen van kracht zijn wordt er in het voordeel van de cursist soepel met de voorwaarden omgesprongen.
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden

Als u een klacht heeft dan horen wij die graag en handelen wij die zo snel en zo goed mogelijk af. De klachtenprocedure kunt u lezen als punt 13 van de algemene leveringsvoorwaarden.
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden