Ergologie

 

Ergologie volgt en hanteert strak de nieuwste overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het corona virus.

Met de huidige versoepeling van de coronaregels zijn we bijna terug bij de oude situatie wat betreft het geven van cursussen.

INSCHRIJVING GESLOTEN

 

PRPP@Work - cursus 2022

Cursusdata maandag 21 maart en maandag 25 april 2022
Tijden 09.30 - 17.00 uur
Voor PRPP Assessment geschoolde ergotherapeuten

2-daagse cursus
Cursusbedrag € 835,-

De PRPP@Work is een specifieke toepassing van de PRPP, uitgevoerd op de werkplek van de cliënt. Er zijn meerdere oorzaken waarom deelname aan het arbeidsproces beperkt is of dreigt te worden. Hierbij valt onder meer te denken aan een verworven hersenletsel, een progressief neurologische aandoening of ziekte. Het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen voor het weer/nog kunnen werken is van grote waarde voor zowel de cliënt, diens werkgever (denk ook aan de Wet Verbetering Poortwachter) en binnen de letselschade.

Voor ergotherapeuten die PRPP Assessment geschoold zijn en in de praktijk toepassen, biedt Ergologie in samenwerking met Esther Jansen van Hersenherstel (mede-ontwikkelaar van de nederlandstalige PRPP@Work) een 2-daagse scholing aan om met de PRPP@Work te leren werken.

 

Cursus

Doel:
Met de PRPP@Work heeft de ergotherapeut een uniek instrument in handen waarmee op een ecologisch valide manier in kaart wordt gebracht of iemand in staat is om zijn/haar werk uit te voeren, welke aanpassingen er eventueel nodig zijn op de werkplek of in de functie-uitvoering, en of welke cognitieve strategieën de cliënt kan leren inzetten. Bovendien biedt de PRPP@Work waardevolle handvatten om in te schatten of aangepast of ander werk haalbaar/passend is voor de cliënt in relatie tot diens mogelijkheden en beperkingen.

Omschrijving:
Tijdens de tweedaagse cursus leer je hoe je op basis van de functiebeschrijving, een cliëntinterview, een werkgeversinterview en observaties van je cliënt bij het uitvoeren van de eigen werkzaamheden op de eigen werkplek tot gefundeerde uitspraken komt over iemands arbeidsvermogen. Het rapport dat je vervolgens opstelt is van grote waarde voor je cliënt en de werkgever. Bovendien is het rapport van waarde voor de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts, de letselschadeadvocaat of bijvoorbeeld het UWV.

Docenten:
De cursus wordt gegeven door Esther Jansen-Polak en Remco Klopper.

Esther Jansen-Polak is ergotherapeut met werkervaring in verschillende werkvelden, met als rode draad het werken met mensen met verworven hersenletsel in alle leeftijdscategorieën. Zij heeft in 2019 de master Neurorevalidatie en Innovatie afgerond, en startte dat jaar een eigen praktijk gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met verworven hersenletsel. Vanuit deze praktijk zet Esther zeer frequent de PRPP@Work in om gevolgen van hersenletsel voor het (weer) kunnen werken te duiden.
Esther, gecertificeerd Cognitief revalidatie therapeut (Society for Cognitive Rehabilitation), is daarnaast werkzaam als docent op de opleiding ergotherapie in Rotterdam.

Remco Klopper werkt als ergotherapeut, PRPP docent en is een van de oprichters van PRPP.nl. Zijn expertise ligt bij diagnostiek en behandeling van cliënten waarbij de inzet van cognitie een beperkende invloed heeft op het zelfstandig functioneren.

Verantwoording:
Het afnemen en scoren met de PRPP@Work is gestandaardiseerd met behulp van de principes van het PRPP Assessment. Hierbij worden de taken en werkzaamheden die bij de functie horen beoordeeld in relatie tot het criterium. Vervolgens wordt gekeken op welke manier de inzet van de cognitie invloed heeft op het kunnen uitvoeren van die taken en werkzaamheden.

 

Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven bij Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht. Deze locatie is zowel per openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar. Aristo Utrecht beschikt over parkeerplaatsen op eigen terrein, parkeerkosten voor 1 dag € 7,50. Rondom Aristo Utrecht liggen gratis maar beperkt openbare parkeerplaatsen.
Klik hier voor de routebeschrijving

 

INSCHRIJVING

Gesloten

 

Bij inschrijving voor een cursus aangeboden door Ergologie zijn de volgende leveringsvoorwaarden van kracht. Zolang er corona-maatregelen van kracht zijn wordt er in het voordeel van de cursist soepel met de voorwaarden omgesprongen.
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden

Als u een klacht heeft dan horen wij die graag en handelen wij die zo snel en zo goed mogelijk af. De klachtenprocedure kunt u lezen als punt 13 van de algemene leveringsvoorwaarden.
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden