Ergologie

 

 

Dagprogramma
PRPP Assessment cursus
september 2020
locatie Aristo Utrecht

De cursus begint op vrijdag 18 september om 09.30 uur, alle andere dagen beginnen om 09.00 uur.

Vrijdag 18 september
9.30-17.00 (thee/koffie pauze rond 11.00 en 15.00; verzorgde lunch rond 13.00 uur)
• Inleiding in en theoretische achtergrond en ontwikkeling van de PRPP
• Afnemen en scoren van fase 1: introductie
• Het toepassen van procedurele activiteiten analyses
• Het scoren van de mate van beheersing en het type fouten aan de hand van video’s

Maandag 21 september
9.00-17.00 (thee/koffie pauze rond 11.00 en 15.00; verzorgde lunch rond 13.00 uur)
• Introductie in fase 2: descriptoren van informatie verwerken
• Scoreregels fase 2
• Cognitieve processen behorende bij het waarnemen domein (Perceive)
• Kennen en toepassen van descriptoren uit het waarnemen domein (Perceive) aan de hand van video’s

Dinsdag 22 september
9.00-17.00 (thee/koffie pauze rond 11.00 en 15.00; verzorgde lunch rond 13.00 uur)
• Cognitieve processen behorende bij het herinneren domein (Recall)
• Kennen en toepassen van descriptoren uit het herinneren domein (Recall) aan de hand van video’s
• Cognitieve processen behorende bij het plan domein (Plan)
• Kennen en toepassen van descriptoren uit het plan domein (Plan) aan de hand van video’s

Woensdag 23 september
9.00-17.00 (thee/koffie pauze rond 11.00 en 15.00;verzorgde lunch rond 13.00 uur)
• Vervolg Kennen en toepassen van descriptoren uit het plan domein (Plan) aan de hand van video’s
• Cognitieve processen behorende bij het uitvoer domein (Perform)
• Kennen en toepassen van descriptoren uit het uitvoer domein (Perform)
• Toepassen gehele PRPP Assessment instrument

(Donderdag 24 september is geen cursusdag)

Vrijdag 25 september
9.00-17.00 (thee/koffie pauze rond 11.00 en 15.00; verzorgde lunch rond 13.00 uur)
• Kwalitatieve en kwantitatieve rapportage
• Digitale scoreformulieren en gebruik Excell
• Toepassen gehele PRPP Assessment instrument
• Mogelijkheden voor PRPP Interventie
• PRPP wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassing
• Afsluiting en uitreiking certificaten

 

Terugkomdag
De terugkomdagen zijn op donderdag 3 december of vrijdag 18 december, dit is per cursist aangegeven in de herinneringsmail die 20 augustus gemaild is.

 

Terug naar PRPP Assessment cursus 2020 informatie