Ergologie

 

 

Dagprogramma PRPP Assessment cursus

De maandag begint om 09.30 uur, alle andere dagen beginnen om 09.00 uur.

Maandag
9.30-17.00 (thee/koffie pauze rond 11.00 en 15.00; verzorgde lunch ± 12.30 - 13.15)
• Inleiding in en theoretische achtergrond en ontwikkeling van de PRPP
• Afnemen en scoren van fase 1: introductie
• Het toepassen van procedurele activiteiten analyses
• Het scoren van de mate van beheersing en het type fouten aan de hand van video’s

Dinsdag
9.00-17.00 (thee/koffie pauze rond 11.00 en 15.00; verzorgde lunch ± 12.30 - 13.15)
• Introductie in fase 2: descriptoren van informatie verwerken
• Scoreregels fase 2
• Cognitieve processen behorende bij het waarnemen domein (Perceive)
• Kennen en toepassen van descriptoren uit het waarnemen domein (Perceive) aan de hand van video’s

Woensdag
9.00-17.00 (thee/koffie pauze rond 11.00 en 15.00; verzorgde lunch ± 12.30 - 13.15)
• Cognitieve processen behorende bij het herinneren domein (Recall)
• Kennen en toepassen van descriptoren uit het herinneren domein (Recall) aan de hand van video’s
• Cognitieve processen behorende bij het plan domein (Plan)
• Kennen en toepassen van descriptoren uit het plan domein (Plan) aan de hand van video’s

Donderdag
9.00-17.00 (thee/koffie pauze rond 11.00 en 15.00;verzorgde lunch ± 12.30 - 13.15)
• Vervolg Kennen en toepassen van descriptoren uit het plan domein (Plan) aan de hand van video’s
• Cognitieve processen behorende bij het uitvoer domein (Perform)
• Kennen en toepassen van descriptoren uit het uitvoer domein (Perform)
• Toepassen gehele PRPP Assessment instrument

Vrijdag
9.00-17.00 (thee/koffie pauze rond 11.00 en 15.00; verzorgde lunch ± 12.30 - 13.15)
• Kwalitatieve en kwantitatieve rapportage
• Digitale scoreformulieren en gebruik Excell
• Toepassen gehele PRPP Assessment instrument
• Mogelijkheden voor PRPP Interventie
• PRPP wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassing
• Afsluiting en uitreiking certificaten

 

Terug naar PRPP Assessment cursus 2023 informatie