Ergologie

 

Op zaterdag 25 mei 2019 opent om 12.00 uur 's middags de inschrijving voor de twee PRPP Assessment cursussen die worden gegeven in 2020.
(Zie info hiernaast.)

Bij deze cursussen is er als zesde dag een terugkomdag. Cursisten kunnen voor deze dag kiezen uit twee data, op beide data is plaats voor 50% van de cursisten waardoor er extra aandacht per cursist is.

Als een van de twee cursussen is volgeboekt worden de volgende aangemelde cursisten automatisch voor de overblijvende cursus ingeschreven. Het zelfde geldt voor de terugkomdagen.

De inschrijving is gesloten, het maximale aantal inschrijvingen is bereikt

Op zaterdag 25 mei 2019 kunnen ergotherapeuten zich op deze site inschrijven voor deelname aan de 6-daagse PRPP Assessment cursus 2020 inclusief terugkomdag.
Aanmelden kan door middel van een aanmeld-link die op die dag om 12.00 uur 's middags onder aan deze pagina beschikbaar is.
De PRPP Assessment cursus wordt in 2020 twee maal aangeboden, in maart en oktober. Iedere cursus biedt plaats aan 32 cursisten. Een terugkomdag biedt plaats aan 16 cursisten en volgt ongeveer 6 tot 8 weken later op een vrijdag naar keuze (zolang het aantal cursusplaatsen dat toelaat). De cursus wordt in het Nederlands gegeven, de bijbehorende cursusmap bevat een Engelstalige handleiding.

 

PRPP Assessment cursus - 2020
• Cursus maart: 16 t/m 20 maart (+ terugkomdag 5 juni of 12 juni 2020)
• Cursus oktober: 26 t/m 30 okt. (+ terugkomdag 29 jan. of 5 feb. 2021)
6-daagse cursus inclusief terugkomdag
Cursusbedrag € 1.475,-

De PRPP Assessment cursus staat open voor ergotherapeuten die het betekenisvol handelen van kinderen en volwassenen met problemen in de informatieverwerking betrouwbaar en valide willen observeren en vastleggen.

Het Perceive, Recall, Plan and Perform systeem van taakanalyse is een gestandaardiseerd, klinisch redeneermodel dat gebruikt wordt om het handelen van de cliënt te observeren, analyseren en behandelen. Het PRPP systeem is een generiek instrument, ontwikkeld voor het vastleggen van dagelijks functioneren van mensen met problemen in de informatieverwerking. Het is ontwikkeld in Australië en gebaseerd op het Australische Occupational Performance Model. Het PRPP kijkt naar het handelen vanuit het proces van informatieverwerking (Chapparo & Ranka, 1996).
Doel van de analyse:
• Het vastleggen van de mate van beheersing en het formuleren van behandeldoelen voor het verhogen van de mate van beheersing;
• Het verklaren van de gemaakte fouten en huidige mate van beheersing en het formuleren van behandeldoelen gericht op het verbeteren van de toepassing van strategieën van informatieverwerking (Chapparo & Ranka, 1996).

Het PRPP Assessment wordt in de Ergotherapierichtlijnen aanbevolen om het betekenisvol handelen van de cliënt met problemen in de informatieverwerking vast te leggen, op zowel het niveau van beheersing van de geobserveerde activiteit als de sterktes en zwaktes in de items van informatieverwerking.

 

Cursus
In vijf cursusdagen (van 9.00 - 17.00 uur op ma t/m vrij) leert de ergotherapeut het PRPP Assessment betrouwbaar te gebruiken door het verkrijgen van kennis over de achtergrond en inhoud van het instrument, het leren kennen en toepassen van de scoreregels en het toepassen van professioneel redeneren over diagnostiek. Het geven van uitleg over de theoretische achtergronden en het toepassen van observatie- en scoreprincipes worden afgewisseld. Er is veel gelegenheid om het toepassen van de PRPP te oefenen d.m.v het scoren van video’s. Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap die u op de eerste cursusdag uitgereikt krijgt en bevat het Nederlandstalige instrument (en als achtergrondinformatie de originlele PRPP handleiding en theoretische onderbouwing in het Engels). De digitale informatie inclusief een persoonlijk digitaal PRPP Scoreformulier wordt u na afloop van de cursus per e-mail toegestuurd.
Klik hier voor het dagprogramma

Terugkomdag
Tijdens een terugkomdag (van 9.30 - 17.00 uur, op een vrijdag) wordt kennis kort herhaald. Er worden 2 video's bekeken, gescoord en besproken. De PRPP-scores worden gekoppeld aan behandeldoelen en rapportages. Er is ruimte voor individuele vragen en feedback. Keuze voor een van de twee vrijdagen kan worden gemaakt bij aanmelding en wordt door Ergologie toegewezen zolang er plaats is.

Docenten
Tijdens de cursusduur zijn twee docenten aanwezig. De 5-daagse cursus kan worden gegeven door Lieke Timmermans, Jochen Bilderbeek, Remco Klopper en dr. Esther Steultjens. Zij zijn allen PRPP-docent, lid van het internationale PRPP netwerk en ergotherapeut. De terugkomdag wordt gegeven door Jochen Bilderbeek en Remco Klopper.

Accreditatie en certificering
De 6-daagse PRPP Assessment cursus is voor 49 punten ADAP geaccrediteerd. Om punten bij afsluiting van de cursus te verkrijgen dient u uw gegevens van ADAP-inschrijving (Kwaliteitsregister Paramedici) aan te leveren aan Ergologie. (Voor aanmelden voor de cursus is ADAP-registratie niet noodzakelijk.)

Cursustijden
Op maandag start de cursus om 09.30 uur, de rest van de week starten de dagen om 09.00 uur. Iedere cursusdag duurt tot 17.00 uur.

Cursuslocatie
De cursus en de terugkomdag worden gegeven bij Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht. Deze locatie is zowel per openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar.
Klik hier voor de routebeschrijving

 

Aanmelden voor de PRPP Assessment cursus 2020

Bij de cursus van uw keuze (maart of oktober) kunt u voor aanmelding klikken op de aanmeld-link van uw keuze (zie hieronder). Om te voorkomen dat er meer inschrijvingen en betalingen worden ontvangen dan er cursusplaatsen zijn, worden de eerste 64 aanmeldingen toegewezen. Daarbij geldt het tijdstip waarop Ergologie de aanmelding ontvangt. Als een van de twee cursussen vol zit worden de overige aanmeldingen toegwezen aan de cursus waar nog plaats is. Het zelfde geldt voor de terugkomdag, Als binnen de cursus de ene terugkomdag vol is, worden de overige aanmeldingen toegewezen aan de terugkomdag waar nog plaats is.

Na de toewijzing ontvangen de eerste 64 aanmelders die zaterdagmiddag een mail van Ergologie waarin om extra gegevens als cursist wordt gevraagd en een factuur- en bankrekeningnummer voor de betaling wordt vermeld. Uiterlijk maandag 27 mei hoort de cursist de mail beantwoord en het bedrag overgemaakt te hebben. Op dinsdagochtend 28 mei vervallen de cursusplaatsen waarvoor niet de cursistgegevens en de betaling zijn ontvangen. Deze plaatsen worden dan toegewezen aan aanmelders op de reservelijst.

Alle aanmelders die niet tot de eerste 64 mails behoren krijgen die zaterdagmiddag een retourmail waarin helaas de afmelding wordt meegedeeld. De eerste 10 aanmelders van deze groep komen automatisch op de reservelijst.

Bij de aanmelding geldt slechts EEN regel:
er mag per persoon maar EEN keer aangemeld worden.

Iedere persoon die vaker dan een keer binnen de aanmeldingen wordt aangetroffen valt automatisch buiten de inschrijving. Dit om te voorkomen dat de aanmelding - die al van korte duur zal zijn - wordt bemoeilijkt door meerdere aanmeldingen vanaf verschillende mailadressen voor de zelfde persoon. (Een verkeerd verstuurde mail kan vanaf het zelfde mailadres wel worden verbeterd.)

Als je op de aanmeld-link klikt opent een gewone blanco mail, met een code gericht aan Ergologie.
Vermeld in de aanmeld-mail:
- als onderwerp van de mail: aanmelding
- voor- en achternaam
- woonplaats
- telefoonnummer dat die middag kan worden gebeld voor evt. overleg
- mail-adres waar de mail voor cursistgegevens naar toe moet worden gemaild
- voorkeur voor de datum van de terugkomdag
Klik op verzenden, het juiste mailadres van Ergologie is al ingesteld

TIPS:
- De toewijzing van de aanmeldingen gaat op volgorde van ontvangst bij Ergologie van de aanmeld-mails. Als je weet dat je een langzame internetverbinding hebt, zorg dan dat je vanaf een ander adres kunt mailen of regel dat iemand dat voor je doet.
- Als iemand anders je inschrijft, zorg dan dat die persoon je gegevens heeft, overleg wie er die middag bereikbaar is en welk telefoonnummer wordt vermeld. (Voor het retourneren van de mail voor de cursistgegevens is t/m maandag 4 juni de tijd.)
- Zorg er voor dat je mail-programma al geopend/actief is voor je op de link op de Ergologie site klikt.
- Ververs regelmatig rond 12.00 uur deze pagina zodat de actieve links zichtbaar worden.

 

De inschrijving is gesloten, het maximale aantal inschrijvingen is bereikt

PRPP cursus 16 t/m 20 maart 2020 en terugkomdag op 5 of 12 juni 2020
Inschrijving voor deze cursus is gesloten

PRPP cursus 26 t/m 30 oktober 2020 en terugkomdag op 29 jan. of 5 febr. 2021
Inschrijving voor deze cursus is gesloten

 

Als een van de cursussen van voldoende aanmeldingen is voorzien, wordt de link van deze cursus gesloten.

Uw inschrijving is compleet wanneer u uiterlijk op maandag 27 mei op verzoek van Ergologie de gevraagde cursistgegevens heeft geretourneerd én het cursusbedrag heeft overgemaakt. Zonder gelijktijdige betaling is inschrijving niet mogelijk.
Na inschrijving en betaling ontvangt u na enkele dagen een bevestiging van inschrijving en de inmiddels betaalde factuur.

 

Er is veel belangstelling voor deelname, voorgaande cursussen waren binnen een uur na opening van de inschrijving volgeboekt. (In verband met de drukke werkzaamheden van de docenten zijn meer cursussen per jaar niet mogelijk.)

Bij inschrijving voor een cursus aangeboden door Ergologie zijn de volgende leveringsvoorwaarden van kracht:
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden

Als u een klacht heeft dan horen wij die graag en handelen wij die zo snel en zo goed mogelijk af. De klachtenprocedure kunt u lezen als punt 13 van de algemene leveringsvoorwaarden.
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden