Ergologie

 

Ergologie biedt geen A-ONE cursus meer aan omdat er geen A-ONE-opgeleide docenten zijn om deze cursus te geven.

Voor meer informatie over mogelijke cursussen in het buitenland wordt vooralsnog doorverwezen naar de website van de A-ONE in IJsland, https://www.a-one.is.html

Het A-ONE Scoreformulier

Voor A-ONE gecertificeerde ergotherapeuten is er een digitale versie te koop van het A-ONE Scoreformulier met praktische verbeteringen én het automatisch berekenen van de functionele zelfstandigheidsscore. Het is een persoonsgebonden bestand, voorzien van je naam en certificaatnummer, met een persoonlijk wachtwoord te gebruiken in Excel.

Daarnaast ontvang je ook een PDF met de nieuwe papieren versie en uitleg over de verbeteringen.
Deze PDF met bijbehorende uitleg is overigens door iedere A-ONE gecertificeerde ergotherapeut als upgrade cursusmateriaal gratis aan te vragen.

Het digitale A-ONE Scoreformulier kost € 65,-
(bij bestelling van minimaal 5 stuks op 1 factuur zijn de kosten € 55,- per stuk)
en is alleen te koop voor A-ONE gecertificeerde ergotherapeuten.
(Het digitale scoreformulier is als bestand bruikbaar in Excel. Het programma Excel is onderdeel van Microsoft Office en wordt door Ergologie niet meegeleverd.)

 

De voordelen van het digitale A-ONE Scoreformulier

- In het digitale A-ONE Scoreformulier staan je naam en certificaatnummer automatisch vermeld.
- Het bestand heeft de zelfde opzet als het vertrouwde scoreformulier, op het scherm en in print.
- Het berekent automatisch de functionele zelfstandigheidsscore als alle scores ingevuld zijn.
- In het digitale A-ONE Scoreformulier zit een handleiding voor het gebruik.
- Door een ingevuld scoreformulier eenvoudig als PDF-bestand te bewaren kun je het delen met collega's of toevoegen aan het electronisch patiëntendossier. Zo is het voor iedereen te zien én scores kunnen niet zomaar veranderd worden.

 

Bestellen:

 

Het digitale A-ONE Scoreformulier kopen voor € 65,-

Stuur een mail naar info@ergologie.nl met als onderwerp "A-ONE Scoreformulier kopen". Vermeld in de mail:

- je voorletter en achternaam en je A-ONE certificaatnummer, zoals die in je persoonlijke digitale scoreformulier op worden genomen (later niet meer te wijzigen)
- je beroep
- naam/adresgegevens (van jou of je werkgever) die boven de factuur van € 65,- moeten komen te staan
- het mailadres waar de factuur naar moet worden gemaild

Na ontvangst van de betaling ontvang je als reply op je mail het nieuwe digitale A-ONE Scoreformulier en de nieuwe PDF voor papieren uitdraaien.

 

Minimaal 5 digitale A-ONE Scoreformulier kopen voor € 55,- per stuk

Als een instelling minimaal 5 digitale A-ONE formulieren tegelijk besteld (dus op 1 factuur) wordt de prijs per stuk € 55,- (i.p.v. € 65,-).
Stuur daarvoor een mail naar info@ergologie.nl met als onderwerp "A-ONE Scoreformulier kopen".

Vermeld in de mail per te bestellen digitaal A-ONE formulier:
- de voorletter, achternaam en A-ONE certificaatnummer van de ergotherapeut, zoals die in het persoonlijke digitale scoreformulier op worden genomen (later niet meer te wijzigen)
- het beroep
- het (persoonlijke) mailadres waar het digitale A-ONE formulier naar moet worden gemaild
Voor de factuurgegevens:
- naam/adresgegevens van de werkgever die boven de factuur moeten komen te staan
- het mailadres waar de factuur naar moet worden gemaild

Na ontvangst van de betaling ontvangt ieder op de mail het digitale A-ONE Scoreformulier en de PDF voor papieren uitdraaien.

 

Alleen de gratis papieren versie

Stuur een mail naar info@ergologie.nl met als onderwerp "A-ONE Scoreformulier papier". Vermeld in de mail:

- je naam en je A-ONE certificaatnummer
- je beroep

Als reply ontvang je zonder kosten de PDF om zelf het vernieuwde A-ONE Scoreformulier op papier uit te draaien.